Zeneterápia


A zene hatását már évezredekkel ezelőtt is ismerték és célzatosan alkalmazták, nyugtatás, altatás, vagy kedvező kedélyállapot elérése céljából. A középkorban a zene az orvosi képzésnek része volt, de valójában a zene és a gyógyítás kapcsolatát az orvostudomány múlt századbeli fejlődése óta tartják napirenden.


Mai világunkban annyira felgyorsultak az események és olyan sok új kutatás látott napvilágot, hogy, nehéz eligazodni közöttük. Így méltán merül föl a kérdés, hogy mi is az a zeneterápia?A zene hatását már évezredekkel ezelőtt is ismerték és célzatosan alkalmazták, nyugtatás, altatás, vagy kedvező kedélyállapot elérése céljából. A középkorban a zene az orvosi képzésnek része volt, de valójában a zene és a gyógyítás kapcsolatát az orvostudomány múlt századbeli fejlődése óta tartják napirenden.
Többféle művészet terápia létezik így van, pl. rajz terápia, tánc terápia, zeneterápia, biblioterápia, pszichodráma. Az utóbbi kettő kivételével általában csak ritkán jellemzője a gyógyító munkának a verbalitás. A zene, a tánc, vagy a színekkel való játék ez esetben eszköz azoknak az általában preverbális – magzat, vagy csecsemőkori – időszak felidézésére is, amelyre a verbális terápiák nem mindig képesek.Érdemes megemlíteni egy-két gondolatot az egyedfejlődés és a hang kapcsolatáról:
“ A zene a rezgéseivel érinti, átjárja az egész embert csontjaiban, üregeiben, lágy részeiben, nedveiben. Hatása az anyaméhen belüli (embrionális) élettől kezdve folyamatos, épít vagy rombol, a rezgések minősége és ereje szerint. A méhen belüli élet idején a hangzásokra adott válasz a mozdulat.” (HidasGy.- Raffai J.- Vollner J.)
Tehát már méhen belül, embrionális korban hat az emberre a hang, a ritmus. Már pár hetes magzati létünk idején érzékeljük a külvilág szabályos ill. szabálytalan rezgéseit, a hangokat, zajokat. Egyáltalán nem mindegy, hogy hangok, vagy lárma vesz. e körül, legyünk magzatok, vagy tanulókorúak, vagy felnőttek. Az elmúlt évtized kísérletei bizonyítják, hogy az agy muzikalitása, fejlődése, a féltekék működése és az egyedfejlődés egyes periódusai között szoros összefüggés van. Ezekből következnek, hogy minél korábban, rendszeresen lehetővé kell tenni a gyermek számára a zenével való találkozást, a hangi, ritmikai élményt.
A zeneterápia nem egy magnetofon működtetése, nem egy zenedarab meghallgattatása, a zeneterápia tudomány, melynek különféle alkalmazási területei vannak.
Az egyik lehetőség az aktív zeneterápa (éneklés, hangszeres improvizáció, táncolás). Ennek egyik kiemelésre méltó, összetettebb formája az un. zenei hátterű festés. A zenei átélés és a kreativitás kölcsönhatását ötvöző eljárás számos lehetőséget teremt az ember és az őt körülvevő világ harmonikus kapcsolatához, és sokféleképpen mutatja be azt.
A másik lehetőség az un. receptív zeneterápia, amit inkább élményfeldolgozó, befogadó terápiának nevezünk. Ez elsősorban egy-egy célzottan kiválasztott mű, vagy zenei részlet egyéni, vagy csoportos meghallgatása, majd az asszociációk, az élmények, érzelmek, és az emlékek megbeszélése.Munkám folyamán várom szeretettel mind azokat a szülőket, akiket megérintett ez a pár sor, vagy kérdések merültek föl bennük.
Egyéni és csoportos konzultációkra a következő programokkal várjuk az érdeklődőket:
– Várandós zeneterápia (“lélekmasszázs” – kapcsolatfelvétel)
– Baba-Mama zeneterápia (kapcsolaterősítő, készségfejlesztő)
– Családi zeneterápia